< Wróć

Tylko 3 lata na umowach czasowych

Wiceminister pracy, Radosław Mleczko zapowiada, że najpóźniej w I kwartale 2015 roku do Sejmu trafi projekt dotyczący zmian w umowach czasowych. Po wprowadzeniu przez rząd nowelizacji przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych, przyszedł czas na zmiany dla umów zawieranych na czas określony. Rząd chce, aby maksymalnie takie umowy były zawierane na 36 miesięcy.

Do 21 listopada tego roku będą trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe dotyczące tego projektu. Zgodnie z założeniami, miałby on zostać przyjęty w IV kwartale tego roku. Po nowym roku mogłyby rozpocząć się prace Sejmowe.

Poselski projekt zakłada, aby pracodawca był zobowiązany do potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia jeszcze przed podjęciem pracy przez pracownika. Ministerstwo Pracy chce ograniczyć zjawisko zatrudniania pracowników wyłącznie na umowach czasowych. Miałyby one trwać do 3 lat. Trzecia umowa czasowa automatycznie jest przekształcana na umowę stałą, na czas nieokreślony i zasada ta ma zostać utrzymana. Obecne przepisy prawa nie nakładają żadnych ograniczeń co do okresu trwania umów na czas określony.

 

Komentarze

  • gandan pisze:

    Tylko 3… A może w końcu pomyślicie o zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności w Polsce, co? Dlaczego od kiedy mam spółkę w UK i w Polsce przedstawicielstwo, udaje mi się oszczędzić te 15 tysięcy rocznie? Dlaczego oni mogą mieć 50k kwoty wolnej, a my tylko 3k? Co tutaj dużo mówić – żyjemy w diametralnie innych światach!

  • blisiak pisze:

    haha… obniżanie kosztów… firmy uciekają z kraju i tak już będzie, bo tutaj kompletnie nie ma perspektyw. Ogromne koszty, niewielkie możliwości, więc pytam – jak żyć? Moja firma również działa już w UK, schemat Pawła Kurnika daje nam prawdziwy spokój i nigdy więcej biznesu w Polsce nie otworzę. Tutaj zwyczajnie nie ma realiów dla rozwijania biznesu!

  • […] Komisji Krajowej „Solidarność” oceni, że maksymalny okres zatrudnienia na umowie o pracę na czas określony, który wynosi 33 miesiące, jest zbyt długi. Po zsumowaniu tego okresu i okresu umowy na czas […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.