< Wróć

3981 zł średniej pensji

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Główny Urząd Statystyczny 19 listopada 2014 roku podał najnowsze dane dotyczące rynku pracy, które okazały się umiarkowanie pozytywne. Cieszy większa ilość nowych miejsc pracy, malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia pracowników. Firmy wciąż wykazują gotowość do zatrudniania nowych pracowników.

Pomimo osłabienia gospodarczego obserwowanego w strefie euro, sytuacja ta nie odbiła się negatywnie na polskiej gospodarce. Spowolnienie widoczne jest we wstępnych wynikach PKB w III kwartale bieżącego roku, ale ma wymiar symboliczny. Wzrost gospodarczy silnie wspierany jest przez dobre warunki panujące na rynku pracy, które konsekwentnie się poprawiają, choć w niewielkim tempie. Szacuje się, że średnia pensja pracowników w Polsce wynosi 3981 zł.

Według GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w październiku o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W okresie pomiędzy wrześniem a październikiem firmom w Polsce udało się utworzyć 7,3 tys. miejsc pracy. Dla porównania w lipcu było to 5 tys., a w sierpniu tylko 3,5 tys. etatów. Analitycy oczekiwali tradycyjnego spadku nowych miejsc pracy w październiku, po zakończeniu prac sezonowych – głównie w rolnictwie, budownictwie i gastronomii. Tak się jednak nie stało.

Nastąpił realny wzrost płac w październiku o 5,3 proc. i był on najsilniejszy od listopada 2008 roku. Sytuację poprawia brak inflacji. Ceny utrzymują się na takim samym poziomie jak przed rokiem lub są niższe.

Komentarze

  • kiciak pisze:

    A ile zostaje kiedy odejmiemy od tego wszystkie obciążenia wynagrodzenia? 😉 No właśnie. Prowadzę działalność w UK od 2 lat, schemat Pawła Kurnika, rocznie daje mi to oszczędności na poziomie kilkunastu tysięcy – na samym niskim zus i bardzo wysokich zwolnieniach podatkowych. Po co zatem mam prowadzić firmę formalnie w Polsce?

  • […] Wysokość średniej pensji w Polsce ostatni raz przekraczała próg 4 tys. zł w marcu. Wzrostowi płac nie towarzyszy tym razem wzrost cen, a więc siła nabywcza pieniądza jest większa. Przeciętny obywatel może za średnie wynagrodzenie pozwolić sobie na większe zakupy. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.