< Wróć

3981 zł średniej pensji

Główny Urząd Statystyczny 19 listopada 2014 roku podał najnowsze dane dotyczące rynku pracy, które okazały się umiarkowanie pozytywne. Cieszy większa ilość nowych miejsc pracy, malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia pracowników. Firmy wciąż wykazują gotowość do zatrudniania nowych pracowników.

Pomimo osłabienia gospodarczego obserwowanego w strefie euro, sytuacja ta nie odbiła się negatywnie na polskiej gospodarce. Spowolnienie widoczne jest we wstępnych wynikach PKB w III kwartale bieżącego roku, ale ma wymiar symboliczny. Wzrost gospodarczy silnie wspierany jest przez dobre warunki panujące na rynku pracy, które konsekwentnie się poprawiają, choć w niewielkim tempie. Szacuje się, że średnia pensja pracowników w Polsce wynosi 3981 zł.

Według GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w październiku o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W okresie pomiędzy wrześniem a październikiem firmom w Polsce udało się utworzyć 7,3 tys. miejsc pracy. Dla porównania w lipcu było to 5 tys., a w sierpniu tylko 3,5 tys. etatów. Analitycy oczekiwali tradycyjnego spadku nowych miejsc pracy w październiku, po zakończeniu prac sezonowych – głównie w rolnictwie, budownictwie i gastronomii. Tak się jednak nie stało.

Nastąpił realny wzrost płac w październiku o 5,3 proc. i był on najsilniejszy od listopada 2008 roku. Sytuację poprawia brak inflacji. Ceny utrzymują się na takim samym poziomie jak przed rokiem lub są niższe.

Komentarze

  • kiciak pisze:

    A ile zostaje kiedy odejmiemy od tego wszystkie obciążenia wynagrodzenia? 😉 No właśnie. Prowadzę działalność w UK od 2 lat, schemat Pawła Kurnika, rocznie daje mi to oszczędności na poziomie kilkunastu tysięcy – na samym niskim zus i bardzo wysokich zwolnieniach podatkowych. Po co zatem mam prowadzić firmę formalnie w Polsce?

  • […] Wysokość średniej pensji w Polsce ostatni raz przekraczała próg 4 tys. zł w marcu. Wzrostowi płac nie towarzyszy tym razem wzrost cen, a więc siła nabywcza pieniądza jest większa. Przeciętny obywatel może za średnie wynagrodzenie pozwolić sobie na większe zakupy. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.