< Wróć

Jak zostać taksówkarzem?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Usługi transportowe mają niejedno oblicze. Należy koniecznie w tym kontekście wspomnieć o taksówkach stanowiących nieodzowny element miejskiego krajobrazu. Z usług taksówkarzy korzystają zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. Chociaż konkurencja w branży jest obecnie ogromna, to w sprzyjających okolicznościach profesja taksówkarza może się okazać dochodowym biznesem. Co zatem trzeba zrobić, by ją uprawiać?

Jak otworzyć firmę taksówkarską?

W rozumieniu obowiązujących przepisów wykonywanie usług transportowych jest działalnością gospodarczą, która wymaga zarejestrowania jej w urzędzie miasta lub gminy. Oznacza to konieczność wypełnienia formularza CEIDG-1 oraz uzyskania numeru REGON. Na tym jednak nie kończą się formalności, aczkolwiek wypada w tym momencie nadmienić, iż w chwilo obecnej nie są one tak skomplikowane jak kiedyś. Ma to związek z tym, że z dniem 1 stycznia 2014 r. w życie weszły zmienione regulacje określające zasady wykonywania zawodu taksówkarza. W związku z tym dostęp do tego fachu stał się łatwiejszy – aktualnie tak na dobrą sprawę taksówkarzem może zostać każdy, kto spełnia określone wymagania.

Na czym polegają wspomniane zmiany? Otóż w gminach liczących do 100 tys. mieszkańców nie ma już obowiązku zdawania egzaminu z topografii miasta, w którym będą świadczone usługi taksówkarskie. Wystarczy jedynie licencja na taksówkę – wydaje ją burmistrz bądź prezydent miasta. W celu jej uzyskania trzeba złożyć wniosek do któregoś z wymienionych organów. Do wniosku należy dołączyć  zaświadczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na omawianym stanowisku. Kandydat na taksówkarza nie może być osobą karaną za niektóre umyślnie popełnione przestępstwa, co również musi potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem. Uwaga – licencja wyraźnie określa rodzaj i liczbę samochodów, a także to, na jakim terenie mogą być świadczone usługi. Wydawana jest na czas określony. Dodatkowo potrzebne są też takie dokumenty jak odpis z rejestru przedsiębiorców/ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, kserokopia zaświadczenia o nadaniu NIP oraz kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie. Z kolei w gminach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców decyzję w sprawie egzaminów z topografii miasta ustawodawca pozostawił radom miejskim. Obowiązek ten został utrzymany w kilkunastu dużych miastach, m. in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz w Poznaniu.

Be względu na liczebność gminy wszystkie osoby planujące pracować jako taksówkarze muszą liczyć się z koniecznością odbycia szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówką, które uwieńczone jest egzaminem. W przypadku osób posiadających minimum 5-letnią praktykę zawodową wymagane jest przedłużenie ważności stosownych dokumentów ją potwierdzających. Istotnym efektem nowych regulacji jest to, że zmieniły się ceny tychże szkoleń oraz ich zakres.

Koszty założenia firmy taksówkarskiej

Każdy, kto zamierza świadczyć usługi transportowe taksówką, musi mieć na uwadze to, że działalność ta – podobnie jak każda – wymaga nakładów finansowych. Na początek kilka słów o samochodzie. Może być to pojazd używany – aby tylko spełniał pewne warunki. Tak więc musi on posiadać minimum dwoje drzwi z każdego boku, a także jedne drzwi z tyłu. Potrzebne jest też dodatkowe światło z napisem „taxi” mocowane zwykle na dachu wozu – może się ono świecić jedynie przy włączonym taksometrze. W aucie nie może brakować gaśnicy, apteczki oraz oznaczeń po bokach. Na jego wyposażeniu muszą się też znaleźć radio oraz kasa fiskalna przystosowana do tego typu usług (z możliwością podłączenia taksometru bądź będąca taksometrem). Przydatna okazuje się też nawigacja GPS. Na zakup i przystosowanie samochodu trzeba średnio przeznaczyć od 20 do 40 tys. zł. Kolejne koszty są generowane przez licencję oraz egzamin. Łącznie opłaty z tego tytułu za nie mogą aktualnie przekroczyć 1 tys. zł: 200 zł – licencja, 800 zł – egzamin. O ostatecznej wysokości tych stawek decydują samorządy miejskie. Prowadząc działalność gospodarczą, taksówkarz musi płacić składki ZUS – przy pełnym ZUS-ie jest to ponad 1 tys. miesięcznie. Do tego dochodzi też podatek.

Jak promować firmę taksówkarską?

W dzisiejszych czasach taksówkarzom jest coraz trudniej o klientów – nie wystarczy już sama obecność taksówki na parkingu. Niezbędne jest podejmowanie pewnych działań promocyjnych. Koniecznie trzeba zainwestować w wizytówki oraz ulotki i rozdawać je zarówno klientom, jak i znajomym – tak, by informacje o usługach dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. Dobrym pomysłem jest też korzystanie z portali społecznościowych, za pośrednictwem których można nawiązywać kontakt z potencjalnymi odbiorcami usług. Sprawdzają się też ogłoszenia w lokalnej prasie. Na pewno o wiele łatwiej jest reklamować się tym taksówkarzom, którzy działają w ramach korporacji, a nie na własną rękę.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x