< Wróć

Ponad 5 mln pracowników na umowach czasowych

Według szacunków dokonanych przez „Dziennik Gazeta Prawna” około 5,2 mln pracowników wykonuje obowiązki zawodowe na podstawie umów czasowych, które nie dają stabilności zatrudnienia. Obecnie obowiązuje jedynie 2-tygodniowy termin wypowiedzenia takiej umowy, a decyzji o wypowiedzeniu pracodawca nie musi w żaden sposób uzasadniać.

W III kwartale 2014 roku ponad 3,6 mln pracowników miało zawarte z zakładami pracy umowy na czas określony, jak wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności przeprowadzonych i opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Obok nich aż 1,6 mln osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc umów zlecenie lub umów o dzieło.

Pracodawcy wyraźnie nadużywają prawa do angażowania do pracy pracowników tymczasowych. Dzięki umowom czasowym mogą ponosić niższe koszty zatrudnienia – jak w przypadku umów zlecenie, lub niższe koszty zwolnienia pracowników. Po zwolnieniu pracownikowi pracującemu na podstawie umowy czasowej nie należy się bowiem żadna odprawa.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.