< Wróć

Ozusowanie umów zlecenie zatwierdzone

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zatwierdził oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych spółek od stycznia 2015 roku oraz wprowadził obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 roku składek do ZUS od umów zlecenie.

Składki będą odprowadzane od umów zlecenie dopiero za nieco ponad rok i dotyczyć będą one jedynie tych umów, które zawarte są do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przepisy zatwierdzone przez Prezydenta RP będą uniemożliwiały zawieranie podwójnych umów zlecenie, w celu uniknięcia ozusowania, a obecnie często ma to miejsce.

W pierwszej kolejności zawierana jest umowa zlecenie na niską kwotę, od której odprowadzana jest niska składka, a kolejne umowy mają znacznie wyższą wartość, przez co pracodawca może zaoszczędzić.

Członkowie rad nadzorczych będą mieli oskładkowane dochody już wkrótce, bowiem od 1 stycznia 2015 roku. Podstawą wymiaru składki tych osób będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia takiej funkcji w radzie, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Dla odprowadzania składek oraz ich wysokości nie będzie miało znaczenia to, czy dana osoba ma inny tytuł do ubezpieczenia, czy też w jakiej wysokości wynagrodzenie pobiera.

Komentarze

  • […] pracy może boleśnie odczuć nowe przepisy prawa dotyczące oskładkowania umów zlecenie. W efekcie usługodawcy będą szukali oszczędności, które byłyby w stanie pokryć wyższe […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.