< Wróć

Dowóz do pracy bez podatku

Już od 1 stycznia 2015 roku pracownicy korzystający z organizowanego i opłacanego przez pracodawcę dowozu do pracy, np. autobusem, nie będą obarczeni obowiązkiem zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W życie wchodzi nowelizacja ustawy podatkowej, wprowadzające nowe zwolnienie z PIT.

Od nowego roku nowe zwolnienie podatkowe obejmie świadczenia uzyskiwane przez pracowników z tytułu zorganizowanego przez pracodawcę, a dla nich bezpłatnego, dowozu autobusem do pracy. Ma to przyczynić się do uproszczenia systemu rozliczeń organizowanych przez zakład pracy przewozów pracowników.

Efektem niejako ubocznym może być zachęcenie w ten sposób pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych mieszkających na terenie słabo skomunikowanych z zakładem pracy gmin podmiejskich czy wręcz wiejskich.

Ważne jest, aby przewóz pracowników organizowany był autobusem, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Może to być bus, mikrobus lub autobus.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.