< Wróć

4005 zł średniej pensji

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie 2014 roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło i przekroczyło poziom 4 tys. zł. Firmy wciąż chcą zatrudniać, a obecni pracownicy w wielu przypadkach mogą liczyć na podwyżki. Pomimo wzrostu średnich wynagrodzeń w Polsce, spodziewano się większej skali poprawy sytuacji na rynku pracy.

Wysokość średniej pensji w Polsce ostatni raz przekraczała próg 4 tys. zł w marcu. Wzrostowi płac nie towarzyszy tym razem wzrost cen, a więc siła nabywcza pieniądza jest większa. Przeciętny obywatel może za średnie wynagrodzenie pozwolić sobie na większe zakupy.

Oczekiwano, że w ciągu roku średnia pensja wzrośnie o ponad 3 proc., tymczasem wzrost wyniósł 2,7 proc. Aż 2/3 pracujących Polaków zarabia mniej niż średnia krajowa wyliczona przez GUS.

Na szczęście, firmy nie ustają w zwiększaniu swojego zatrudnienia. W listopadzie 2014 roku powstało 6,2 tys. miejsc pracy, a roczny wzrost zatrudnienia wyniósł 0,9 proc. Sukcesywnie przyspiesza zatrudnianie nowych pracowników w Polsce i tym samym zmniejsza się skala bezrobocia. Przedsiębiorcy wciąż optymistycznie patrzą w przyszłość.

Komentarze

  • […] sektor prywatny, co jest wynikiem prowadzonej polityki. Przypomnijmy, że w sektorze publicznym średnia płaca wynosi 4303 zł miesięcznie, a w firmach prywatnych zarabia się przeciętnie 3585 […]

  • […] w styczniu wzrost średniej pensji wynosił 3,6 proc., a eksperci oczekują w kolejnych okresach powrotu dynamiki wzrostu […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.