< Wróć

Pracownicy zarobią więcej

Dzień 1 stycznia 2015 roku to nie tylko obchody Nowego Roku i dzień odpoczynku po szaleństwach sylwestrowej nocy. W zakresie legislacyjnym 1 stycznia jest bardzo istotną datą, bowiem wprowadza wiele zmian w przepisach polskiego prawa. Między innymi dotyczą one podwyższenia dotychczas obowiązującej płacy minimalnej do pułapu 1750 zł brutto.

Do końca 2014 roku wynagrodzenie minimalne dla pracowników etatowych w Polsce wynosiło 1680 zł. Zostało ono podwyższone do 1750 zł dla pracowników stałych oraz do 1400 zł dla osób zatrudnionych w pierwszym roku swojej pracy. W tym drugim przypadku płaca dla nowego, młodego pracownika nie może być niższa od 80 proc. płacy minimalnej.

Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oznaczać to będzie wzrost uzyskiwanego wynagrodzenia, a dla pracodawców – wzrost kosztów stałych. Co ciekawe, w tym roku wynagrodzenie minimalne wzrosło o wyższy procent, niż panująca inflacja w Polsce.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mówi, że najniższe wynagrodzenie uzależnione jest od prognozowanej przez rząd inflacji na przyszły roku, prognozy wzrostu gospodarczego oraz wskaźnika związanego z inflacją wykonaną i prognozowaną w roku poprzednim, w tym przypadku 2014. Tymczasem w Polsce panuje obecnie deflacja na poziomie około -0,6 proc. Z tego względu podwyżka płacy o 70 zł będzie wyraźnie zauważalna.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.