< Wróć

Lepiej pracować w zagranicznych firmach

Pracownik zatrudniony w Polsce, ale w firmie zagranicznej, uzyskuje statystycznie wyższe wynagrodzenie niż gdyby pracował nawet w tej samej branży, ale w polskim przedsiębiorstwie prywatnym. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2013 roku średnie wynagrodzenie w firmach obcych wynosiło 4840 zł i było aż o 1962 zł wyższe niż w polskich podmiotach.

Średnio o 68 proc. więcej zarabia się w firmach zagranicznych niż w polskich przedsiębiorstwach, a takie dysproporcje w poziomie wynagradzania pracowników pracujących na stanowiskach znajdujących się na podobnych szczeblach organizacji utrzymują się od wielu lat.

Różnice w wynagradzaniu podwładnych wynikają między innymi z tego, że zagraniczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce dysponują lepszym wyposażeniem technicznym i wykorzystują bardziej zaawansowane technologie, przez co są zmuszone do zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników i tym samym lepiej im płacić. Ponadto, zagraniczne firmy charakteryzują się często wyższą rentownością od polskich przedsiębiorstw.

Wskazuje się przy tym, że wyższa płaca w dużych, zagranicznych korporacjach często okupiona jest stresem i koniecznością pracy po godzinach.

Komentarze

  • […] zbadaniu opinii na temat korzyści z pracy w spółkach z zagranicznym kapitałem u 1000 Polaków, Instytut wykazał, że wysoko oceniani są pracodawcy zagraniczni. Odsetek osób […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.