< Wróć

20 mld euro dla firm i samorządów

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej zakłada kwotę 20 mld euro na realizację różnorodnych programów, których celem będzie wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W poprzednich latach do rozdysponowania była kwota 14,1 mld euro.

Beneficjentami unijnego wsparcia będą samorządy, jak również firmy, głównie młode przedsiębiorstwa. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zamierzające spróbować swoich sił w szeroko rozumianym biznesie, będą mogli skorzystać z pieniędzy unijnych, biorąc udział w licznych programach krajowych i regionalnych, zarządzanych przez samorządy województw.

Realizowane będą między innymi programy:
• „Inteligentny rozwój”,
• „Polska wschodnia”
• Programy regionalne (RPO),
• „Polska cyfrowa”,
• „Wiedza, edukacja, rozwój”,
• „Infrastruktura i środowisko”.

Unia ma zamiar finansować lub dofinansowywać przede wszystkim inwestycje podejmowane przez przedsiębiorców w badania i innowacje, podnoszenie konkurencyjności MŚP, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, czy tworzenie nowych miejsc pracy oraz adaptację m.in. przedsiębiorców i pracowników do zachodzących zmian rynkowych.

Komentarze

  • […] się młodzi pomysłodawcy innowacyjnych biznesów, w wieku do 35 lat. W ramach programu „Polska Wschodnia”, jednak dziesiąta z puli 2 mld euro przeznaczona zostanie na „Platformy startowe dla nowych […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.