< Wróć

Jednocyfrowe bezrobocie w Polsce?

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz prognozuje, że na koniec 2015 roku w Polsce możemy osiągnąć bezrobocie na poziomie jednocyfrowym. Jest to zadanie trudne do wykonania, ale całkowicie realne.

Jednocyfrowa stopa bezrobocia na koniec 2015 roku może wynikać z rosnącej dynamiki wzrostu gospodarczego. Polska gospodarka jest w dobrej kondycji, a z miesiąca na miesiąc coraz więcej bezrobotnych powinno znajdować dla siebie pracę.

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na koniec grudnia 2014 roku bezrobocie w Polsce wynosiło 11,5 proc. Patrząc na wyniki prezentowane przez Urzędy Pracy w całej Polsce wyraźnie widać, że programy uruchamiane przez resort pracy przynoszą oczekiwane rezultaty.

Na początku 2014 roku minister pracy zapowiadał, że jego resort zrobi wszystko, aby na koniec 2014 roku bezrobocie spadło poniżej granicy 12 proc. Obecnie właśnie tak się stało, dlatego przewidywania dotyczące jednocyfrowej stopy bezrobocia też mogą się spełnić.

Komentarze

  • […] zwłaszcza, że perspektywy znalezienia innej pracy są niewielkie przy panującym wysokim bezrobociu w naszym […]

  • […] koniec 2015 roku niewykluczone, że bezrobocie spadnie do poziomu 10 proc. lub mniej. Obserwowany jest wyraźny spadek bezrobocia wśród osób […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.