< Wróć

Europejskie firmy toną w długach

Firma Aswath Damodaran przedstawiła wyniki badań dotyczące stanu finansowego firm notowanych na głównych rynkach giełdowych na całym świecie. Wyniki są aktualne na 5 stycznia 2015 roku. Wskazują one, że podmioty notowane na europejskich giełdach mają większe długi niż spółki z innych kontynentów.

Udział długu w kapitałach europejskich spółek giełdowych sięga 64,6 proc., czyli o ponad 2 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Średnia dla firm z całego świata według szacunków księgowych, w 2014 roku wynosiła 58,9 proc., a w styczniu 2015 udział długu w kapitale zmniejszył się do poziomu 57,3 proc. Opierając się z kolei na danych rynkowych zadłużenie firm wynosiło odpowiednio 45,8 proc. w 2014 roku i 44,2 proc. w roku obecnym.

Europejskie firmy przodują w zadłużaniu się. Według wartości księgowej relacja długu do kapitału w tych podmiotach wynosi obecnie 64,6 proc. Dla porównania firmy notowane na giełdach w Japonii zadłużone są tylko w 57 procentach, w Chinach w 44 procentach, w Indiach w 53,6 proc., a w USA – tylko w 38,3 procentach.

Wyraźnie widać, że spółki giełdowe w USA bazują w swoim rozwoju na kapitale własnym, podczas gdy w Europie chętniej sięgają po kapitał obcy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.