< Wróć

Obniżki stóp procentowych w planach

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w lutym 2015 roku podjęto decyzję o pozostawieniu na niezmienionym poziomie głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści przewidują jednak, że w najbliższym czasie stopy te zostaną obniżone.

RPP utrzymało stopy procentowe na najniższym poziomie w historii – główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 2,00 proc. Prezes banku centralnego, Marek Belka podkreśla, że taka polityka monetarna jest konieczna bowiem deflacja w Polsce się pogłębia. Z tego powodu analitycy twierdzą, że już w kolejnych miesiącach stopa referencyjna zostanie obniżona o 50 punktów procentowych, uzyskując poziom 1,50 proc.

Brak inflacji, czyli wzrostu cen w kraju spowodowany jest między innymi niskimi cenami ropy naftowej i żywności. Dla gospodarki nie jest to bynajmniej pozytywna sytuacja. Głównym czynnikiem motywującym Radę Polityki Pieniężnej do tego, aby podejmować określone działania jest dziś wskaźnik cen. Głębsza deflacja jednoznacznie wskazuje na to, że cięcia stóp procentowych w Polsce są nieuniknione.

Rada ma brać pod uwagę w kolejnym miesiącu przy podejmowaniu decyzji o stopach umocnienie się złotego, głębokość i czas trwania deflacji oraz działania Europejskiego Banku Centralnego, który ma realizować program skupu aktywów.

Komentarze

  • […] koniec cyklu obniżek stóp procentowych – zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie szef RPP – Marek Belka. W […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.