< Wróć

Zwolnienie przed emeryturą

Wprowadzenie podwyższonego wieku emerytalnego na poziomie 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, było szeroko i negatywnie komentowane przez samych zainteresowanych. Problemem jest przede wszystkim to, że dla osób w wieku 60+ nie ma w Polsce pracy.

Pracodawcy nie chcą zatrudniać seniorów, a na dodatek zwalniają z pracy w pierwszej kolejności te osoby, które są w ich opinii w podeszłym wieku. W efekcie, pod koniec 2014 roku w urzędach pracy na terenie całego kraju było łącznie niemal 84 tys. bezrobotnych w wieku 60+. Tylko w ciągu 12 miesięcy przybyło ich o 15 proc. Przedsiębiorcy wolą zatrudnić do pracy młode, energiczne osoby, które bez trudu radzą sobie z obsługą komputera i nowoczesnych urządzeń, niż douczać „starych” pracowników. Z resztą, młodym mogą zapłacić mniej niż seniorom o wysokim stażu pracy w jednym przedsiębiorstwie.

O ile w grupie wiekowej 60+ wciąż rośnie poziom bezrobocia, w innych grupach wiekowych spada. Eksperci rynku pracy wypowiadają się, że podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce spowodowało, że seniorów pozostających bez pracy przybywa, a w przyszłości będzie ich coraz więcej. Jeśli firma staje w obliczu konieczności redukcji zatrudnienia, często decyduje się na zwolnienie z pracy osób starszych w pierwszej kolejności.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.