< Wróć

Nowe prawo uderza w przedsiębiorców

Ratings forNowe prawo uderza w przedsiębiorców

W konsultacjach i uzgodnieniach znajduje się projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej, który powszechnie w mediach jest określany mianem konstytucji gospodarczej. Przedsiębiorcy krytykują twórców projektu wskazując, że nowe prawo bynajmniej nie ułatwia prowadzenia działalności gospodarczej, a wręcz przeciwnie.

Projektowane ułatwienia podczas posiedzenia w sali konferencyjnej resortu gospodarki, zostały brutalnie skrytykowane przez urzędników. Nie chcą oni dopuścić do sytuacji, w której w życie weszłaby zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasada in dubio pro tributario, zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne w przepisach należy rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy. Sprzeciw machiny biurokratycznej obudziła także zasada „co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

Urzędnicy wprost mówią, że usunięcie takich zapisów z Konstytucji przedsiębiorców jest konieczne, a sami zainteresowani – właściciele firm „jakoś sobie poradzą”. Pracodawcy RP wzywają ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego, aby nie wycofywał się z planowanych zmian wyłącznie pod naciskiem urzędniczego lobby. W przeciwnym wypadku nowe prawo będzie szkodziło rozwojowi polskiej przedsiębiorczości.

Komentarze

  • […] całej Polski zostanie utworzonych ponad 1,5 tys. punktów udzielających bezpłatnych porad prawnych. Będą one funkcjonować przez 5 dni w tygodniu, przynajmniej przez 4 godziny […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.