< Wróć

Młodzi z PO WER-em

Bezrobocie wśród osób młodych jest poważnym problemem dla rynku pracy i całej gospodarki wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej. W niektórych krajach, takich jak na przykład Hiszpania, nawet połowa ludzi po ukończeniu szkół i studiów nie może znaleźć zatrudnienia. Takim sytuacjom chce przeciwdziałać Unia Europejska.

Dlatego też w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój unia wyda ponad 1,7 mld euro na działania, których celem jest lepsza aktywizacja zawodowa ludzi młodych na rynku pracy. Ma to doprowadzić do zdecydowanego zwiększenia liczby aktywnych zawodowo osób po 20-stym roku życia. Pieniądze z puli programowej zostaną przeznaczone również na zdrowie, innowacje społeczne, poprawę systemu edukacji czy też na reformy rynku pracy. W dużej mierze postrzega się program PO WER jako następcę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jaki obowiązywał w latach 2007-2013. Nie jest on jednak bezpośrednim kontynuatorem tego programu.

PO WER pozwoli na przeprowadzenie efektywnych reform systemowych w obszarach zatrudnienia, przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, w edukacji i zdrowiu. Bezpośrednie wsparcie finansowe z tego programu skierowane będzie do osób mlodych, w wieku do 29 roku życia. Program uzyska środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 4,4 mld euro i ze specjalnej linii budżetowej Komisji Europejskiej -ponad 252 mln euro – z Inicjatywy na rzecz zatrudniania młodych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.