< Wróć

Jak obliczyć okres zasiłkowy?

Okres zasiłkowy jest to czas, kiedy osoba ubezpieczona otrzymuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Celem zasiłku jest rekompensata zarobku, który został utracony wskutek niezdolności do pracy. Otrzymanie go jest uzależnione od kilku czynników – najważniejszym warunkiem jest podleganie obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Okres niezdolności do pracy

Wymienione powyżej świadczenia są wypłacane osobie niezdolnej do pracy. Przyczyną niezdolności jest na ogół choroba, niemniej jednak ustawodawca przewidział również i inne sytuacje, w których mówi się o niezdolności do pracy. Ma to miejsce wówczas, gdy ktoś: poddał się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, narządów i tkanek; przebywa w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, gdzie poddawany jest leczeniu uzależnienia od alkoholu; przebywa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie przechodzi terapię związaną z uzależnieniem od środków odurzających bądź substancji psychotropowych. Ponadto niemożność wykonywania pracy może być także efektem decyzji dotyczącej  zapobiegania i zwalczania zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi.

Co to jest okres zasiłkowy?

Okres, w którym jest wypłacany zasiłek chorobowy albo wynagrodzenie chorobowe, jest określane mianem okresu zasiłkowego. Wyszczególnia się w tym przypadku dwie opcje, a mianowicie 182 dni (jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest choroba) i 270 dni (jeżeli niezdolność do pracy wynika z zachorowania na gruźlicę lub ma miejsce podczas ciąży). Należy przy tym pamiętać o tym, iż na poczet okresu zasiłkowego nie są zaliczane urlopy bezpłatny i wychowawczy, okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (poza pewnymi wyjątkami), a także czas wyczekiwania na świadczenie. Ten ostatni jest uzależniony od tego czy ktoś podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie lub obowiązkowo. Jeśli jest ubezpieczeniem objęty obowiązkowo, to wtedy czas wyczekiwania wynosi 30 dni, jeżeli zaś dobrowolnie – to 90 dni. Aby jednak świadczenie zostało wypłacone, 30- lub 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego nie może zostać przerwany. Do okresów nieprzerwanego ubezpieczenia są wliczane poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego – pod warunkiem, że przerwa pomiędzy nimi nie była dłuższa niż 30 dni lub też jej przyczyną były urlop wychowawczy bądź bezpłatny albo czynna służba wojskowa odbywana przez niezawodowego żołnierza.

Wynagrodzenie chorobowe

Koniecznie trzeba też przy tej sposobności zaznaczyć, iż jeżeli osobą ubezpieczoną jest pracownik, to przysługuje mu nie tylko prawo do zasiłku chorobowego, ale również do poprzedzającego go wynagrodzenia chorobowego. Należy się ono za czas pierwszej niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, przy czym niebagatelną rolę odgrywa wiek pracownika. 14-dniowy wymiar tegoż wynagrodzenia przypada pracownikom, ktrzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 50 lat. Opcją drugą jest 33-dniowy wymiar wynagrodzenia chorobowego dla pozostałych pracowników.

 

Komentarze

 • order viagra next day shipping pisze:

  viagra natural para mujeres recetas

 • Propecia pisze:

  Isotretinoin 10mg No Prior Script

 • cialis pills for sale pisze:

  Cheap Valtrex 1000mg

 • Priligy pisze:

  Cialis Mg Preisvergleich

 • Lasix pisze:

  Amoxicillin Symptoms

 • hydroxychloroquine pills pisze:

  Levaquin Discount

 • Zithromax pisze:

  Amoxicillin For Sale Online

 • neurontin generic name pisze:

  Canadian Pharmacy 24h Order Confirm Php

 • Prednisone pisze:

  Proper Dose Of Amoxicillin For Dogs

 • ivermectin side effects pisze:

  Amoxicillin Taste

 • Viagra pisze:

  Buy Xenical Over The Counter

 • Cialis pisze:

  eyaculacion precoz

 • which works better viagra or cialis pisze:

  What Do You Take Cephalexin For

 • propecia disconts online pisze:

  Buy 5mg Daily Cialis Cheap

 • Cialis pisze:

  Cheapviagra Quick Ship

 • Lasix pisze:

  Best Online Viagra

 • Prednisone pisze:

  daily levitra

 • Priligy pisze:

  Alli Availability

 • hydroxychloroquine 200 mg pisze:

  Sildenafil Citrate Viagra Generic

 • gabapentin cats pisze:

  Viagra Wholesale China

 • gabapentin abuse pisze:

  What Is Amoxicillin Used For

 • viagra suppliers in the uk pisze:

  Viagra Generico Pagamento Alla Consegna

 • elevex kamagra pisze:

  uso del viagra

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.