< Wróć

Średnia pensja rośnie – 3981,75 zł

Według informacji przekazanych opinii publicznej przez Główny Urząd Statystyczny, w lutym 2015 roku średnia pensja w Polsce ponownie zanotowała wzrost i wyniosła 3981,75 zł. Byłą ona wyższa o 3,2 proc. niż w lutym ubiegłego roku.

Jeszcze w styczniu wzrost średniej pensji wynosił 3,6 proc., a eksperci oczekują w kolejnych okresach powrotu dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie 3,5-4 proc. w ujęciu rocznym. Jest to sygnał, że sytuacja na rynku pracy nadal się poprawia w stabilnym tempie.

Pracodawcy zaczynają zatrudniać nowych pracowników, tworzą dodatkowe miejsca pracy i mają w planach w najbliższym czasie podwyżkę płac dla obecnych podwładnych. Ważnym czynnikiem, który podnosi w Polsce realną wartość pensji pracowniczych jest deflacja, która obecnie wynosi 1,6 proc. O tyle rok do roku spadły ceny dóbr i usług konsumpcyjnych. W sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie utrzymywało się w lutym na poziomie sprzed miesiąca, a w porównaniu z lutym 2014 jego wzrost wyniósł 1,2 proc. Wyniki te ekonomiści uznają za rozczarowujące, ale można liczyć na poprawę dynamiki zatrudnienia dzięki napływowi zamówień do polskich firm i wysokiemu wykorzystywaniu mocy wytwórczych.

Komentarze

  • […] Średnia pensja jest wartością niemiarodajną, która psuje rynek pracy. Młodzi ludzie wchodzący na rynek oraz emigranci, rozważający możliwość powrotu do kraju, chcą zarabiać nawet dwukrotnie więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie. W większości przypadków jest to niemożliwe, co wywołuje u nich frustrację. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.