< Wróć

Od 1 kwietnia nowa składka wypadkowa

Od 1 kwietnia 2015 roku wchodzą w naszym kraju w życie modyfikacje przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nowa wysokość składki powinna zainteresować przede wszystkim płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10-ciu ubezpieczonych.

W ich gestii leży weryfikacja wysokości stopy procentowej składki wypadkowej. Przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2015 roku przedsiębiorcy będą musieli zapoznać się i skorzystać z nowej wysokości stopy procentowej składki, ustalonej od 1 kwietnia 2015 roku dla grupy działalności, do której są klasyfikowani według rodzaju działalności właściwego dla PKD.

Według informacji opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 roku wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, będzie wynosiła 1,80 proc. Będzie ona stanowiła 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na rok 2015/2016 dla grup działalności.

Komentarze

  • […] stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi obecnie 0,40 proc., a dotychczas było to 0,67 proc. Najwyższa stopa procentowa tej samej […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.