< Wróć

Od 1 kwietnia niższe składki ZUS dla przedsiębiorców

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku zmieniły się stawki ubezpieczenia wypadkowego, opłacane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W skali miesiąca obniżka nie jest pokaźna – o około 3 zł. Była ona możliwa do wprowadzenia na mocy nowego rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Do 31 marca 2015 roku przedsiębiorcy opłacali składki ZUS w łącznej wysokości 1095,37 zł. Od 1 kwietnia tego roku zapłacą 1092,28 zł, czyli o nieco ponad 3 zł mniej.

Najniższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi obecnie 0,40 proc., a dotychczas było to 0,67 proc. Najwyższa stopa procentowa tej samej składki wynosi 3,60 proc., a nie 3,86 proc. jak do tej pory. Dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia nie więcej niż 9 pracowników, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi połowę najwyższej stopy procentowej w danym roku. Dla tychże płatników składka wynosi 1,80 proc., co przekłada się na składkę w wysokości 42,76 zł, a nie 45,85 zł.

Komentarze

  • […] W ramach pakietu mają zostać wprowadzone ułatwienia rozliczeń z urzędami skarbowymi dla firm będących w kryzysie. Planowane jest wdrożenie gwarancji z BGK dla banków obsługujących te podmioty. Rząd chce wspierać eksport, zapewniać elastyczność zatrudnienia oraz czasowo obniżać opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.