< Wróć

3982 zł przeciętnego wynagrodzenia

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowym w lutym 2015 roku. GUS dodatkowo podał szczegółowo, ile Polacy średnio zarabiają w poszczególnych województwach. Największe zarobki można przy tym uzyskać w Warszawie.

W lutym 2015 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 3982 zł. Są województwa, w których zarabia się znacznie więcej i te, które muszą pogodzić się z płacą przeciętną na poziomie 3182 zł. Najgorzej w zestawieniu GUS dotyczącym średniej pensji wypadło województwo warmińsko-mazurskie, gdzie równocześnie panuje wysoki poziom bezrobocia.

Średnia lokalna wynagrodzenia pracowników była wyższa od średniej ogólnokrajowej w takich województwach jak: śląskie – 4306 zł, pomorskie – 4055 zł oraz mazowieckie – 4912 zł. Wynik województwa mazowieckiego jest tak wysoki z uwagi na Warszawę, gdzie zarabia się zdecydowanie najwięcej.

Na drugim biegunie znajdują się województwa z najniższą płacą średnią – wspominane już woj. Warmińsko-mazurskie – 3182 zł, woj. podlaskie – 3234 zł, woj. podkarpackie – 3274 zł, woj. lubuskie – 3268 zł, woj. kujawsko-pomorskie – 3283 zł oraz woj. świętokrzyskie – 3332 zł.

Komentarze

  • […] średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 roku zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.