< Wróć

Pakiet interwencyjny rządu

Ministerstwo Gospodarki informuje o chęci uchwalenia ustawy modernizacyjnej, której celem jest wspieranie województw dotkniętych kryzysem w przemyśle. Na mocy ustawy ma być wprowadzony w życie tzw. pakiet interwencyjny, który pozwoli na ratowanie zagrożonych firm przemysłowych i na promowanie nowych inwestycji.

W pilotażowym programie pakiet interwencyjny obejmie swoim zakresem województwo śląskie i małopolskie. Środki na jego sfinansowanie będą pochodzić z funduszy unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, spółek skarbu państwa, Planu Junkera oraz środków zwrotnych.

W ramach pakietu mają zostać wprowadzone ułatwienia rozliczeń z urzędami skarbowymi dla firm będących w kryzysie. Planowane jest wdrożenie gwarancji z BGK dla banków obsługujących te podmioty. Rząd chce wspierać eksport, zapewniać elastyczność zatrudnienia oraz czasowo obniżać opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS.

Równorzędnym celem ustawy modernizacyjnej będzie wspieranie pozyskiwania nowego przemysłu, w szczególności w nowoczesnych branżach. Ministerstwo Gospodarki sugeruje, że należy priorytetowo traktować rozwój infrastruktury drogowej, zwiększanie poziomu zagranicznych inwestycji oraz tworzenia sieci parków przemysłowych w miejscach dotkniętych kryzysem. Nowe przepisy będą wspierać projekty badawczo-rozwojowe dla przemysłu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.