< Wróć

Rewolucja w prawach pracowników

Trybunał Konstytucyjny wydając wyrok dotyczący przepisów regulujących udział pracowników w związkach zawodowych wprowadził prawdziwą rewolucję w należnych im prawach. Wyrok TK oznacza między innymi, że pracownicy zatrudnieni nawet w ramach tzw. umów śmieciowych, mogą nie tylko należeć do związków zawodowych, ale również je tworzyć.

Sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym orzekli, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych tylko do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne. Ustawodawca nie może ograniczać wolności tworzenia i wstępowania do związków osobom, które wykonują pracę zarobkową w innej formie niż etat.

Trybunał zakwestionował brzmienie przepisu: „Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami”. Przepis ten będzie musiał zostać uzupełniony, zmodyfikowany lub napisany od nowa, aby ustawa nie ograniczała wolności zrzeszania się.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.