< Wróć

Idą podwyżki wynagrodzeń

W środę 15 lipca 2015 roku Komisja Trójstronna miała podjąć decyzję o wysokości podwyżki płacy minimalnej w Polsce w roku 2016. Związkowcy nie uczestniczą w pracach komisji, pomimo uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić Komisję Trójstronną.

Najprawdopodobniej minimalna pensja w gospodarce narodowej w naszym kraju wyniesie w 2016 roku 1850 zł brutto. Rząd zapowiada, że to dopiero początek podwyżek płac pracowniczych. Brak wspólnej uchwały Komisji Trójstronnej oznacza, że płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do obecnego poziomu – 1750 zł brutto.

Zgodnie z prawem, do 15 września rząd w rozporządzeniu samodzielnie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia, jeśli nie doszedł do konsensusu ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców. Przepisy mówią, że ustalona przez rząd kwota minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od propozycji przedstawionej przez Radę Ministrów do negocjacji w Komisji Trójstronnej.

Oprócz podwyżki wynagrodzenia minimalnego rząd planuje podwyżki i innych płac. Zgodnie z zapowiedzią ministra pracy, wzrosną wynagrodzenia w sferze budżetowej, w sferze prywatnych przedsiębiorstw i wśród osób młodych, dzięki programowi 100 tys. miejsc pracy dla młodych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.