< Wróć

Kredyty bez zabezpieczenia dla przedsiębiorców

Na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera podpisano pierwszą w Polsce umowę w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to pierwsza polska umowa w zakresie unijnego Programu na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zakłada m.in. udzielanie kredytów firmom, bez zabezpieczeń w postaci zastawu na ich majątku.

Wspominany program wspiera konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki podpisanej umowie w ramach COSME BGK uzyska regwarancje dla przedsiębiorstw opiewającą na kwotę 1 mld zł w ciągu kolejnych dwóch lat.

Gwarancje mają być formą zabezpieczenia kredytu udzielonego przedsiębiorcy, na wypadek, gdyby ten nie wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie. Firmy dzięki temu będą otrzymywały kredyty bez konieczności zabezpieczania ich majątkiem firmowym. Stosowane będą w takich przypadkach 80-procentowe gwarancje BGK zabezpieczone regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Ma to z założenia pobudzić akcję kredytową na korzystnych warunkach dla około 5 tys. firm z sektora MŚP.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.