< Wróć

Jak rośnie polska gospodarka?

Zawirowania polityczne, z jakimi mamy obecnie do czynienia w naszym kraju nie szkodzą zanadto naszej rodzimej gospodarce. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w II kwartale tego roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 3,3 proc. rok do roku. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku dynamika PKB wyniosła 3,6 proc.

Niemniej, odczyt GUS okazał się niższy od średniej prognoz ekonomistów, którzy prognozowali wzrost po uwzględnieniu czynników sezonowych na poziomie 3,6 proc. W tym kwartale polska gospodarka nie była w takim stopniu wspierana przez eksport jak w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 roku. Mówi o tym zarówno przedstawiciel GUS, jak i NBP. Za to wyraźnie zaznaczył się silny import, a wciąż silny jest wewnętrzny popyt krajowej gospodarki.

Na stabilnym poziomie, około 3 proc. w skali roku pozostaje dynamika konsumpcji prywatnej. Dynamika inwestycji najprawdopodobniej w II kwartale tego roku utrzymała się w okolicy 10 proc. rok do roku.

Niższa niż zakładali to ekonomiści, dynamika wzrostu polskiego PKB była wynikiem oddziaływania efektu statystycznego związanego z wcześniejszą datą świąt Wielkiej Nocy. Konsumenci zwiększone zakupy robili w marcu, a nie w kwietniu, jak w roku 2014.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.