< Wróć

Od stycznia darmowa pomoc prawna

Jedną z pierwszych ustaw, jakie zdecydował się podpisać prezydent Andrzej Duda, była ustawa dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych, młodych, seniorów, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz dla ofiar klęsk żywiołowych. Z pomocy skorzystają też niekiedy przedsiębiorcy.

Od stycznia 2016 roku na terenie całej Polski zostanie utworzonych ponad 1,5 tys. punktów udzielających bezpłatnych porad prawnych. Będą one funkcjonować przez 5 dni w tygodniu, przynajmniej przez 4 godziny dziennie.

Jest to wynik ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa była konieczna dla spełnienia wymogu europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karty Praw Unii Europejskiej i standardów polskiej konstytucji. Pomoc ma obejmować m.in. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających na danej osobie obowiązkach. Specjaliści pomogą w rozwiązywaniu problemów prawnych i udzielą pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się żadne postępowanie przygotowawcze.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.