< Wróć

Korzystne ubezpieczenia indywidualne

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Podstawowa funkcja ubezpieczenia indywidualnego to zapewnienie świadczenia finansowego w przypadku śmierci ubezpieczonego, nieszczęśliwego wypadku, choroby i niezdolności do pracy. Dostępne obecnie na rynku polisy nie tylko obejmują ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego, ale pozwalają też bezpiecznie ulokować pieniądze lub zainwestować je w pomnożenie kapitału.

Ubezpieczenia ochronne: zabezpieczenie życia, zdrowia i kredytu

Ubezpieczenie ochronne to najpopularniejsze i najbardziej podstawowe ubezpieczenie na życie. Podstawowy rodzaj ubezpieczenia ochronnego polega na wypłacie świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Najczęściej bliscy otrzymują 100% wartości ubezpieczenia, bez względu na liczbę zapłaconych składek. Wypłacone w takim wypadku świadczenie nie jest opodatkowane. Istnieją też polisy obejmujące nie tylko życie, ale też zdrowie ubezpieczonego.

Wykupując taki rodzaj ubezpieczenia, ubezpieczony zapewnia sobie ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby i
niezdolności do pracy. Ubezpieczenie ochronne może też służyć jako zabezpieczenie zaciągniętego kredytu hipotecznego. Większość tego rodzaju polis zawiera zapis, w którym zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spłaty kredytu w wypadku śmierci ubezpieczonego.
Polisy ochronne mogą być zawierane bezterminowo, kiedy ochronie podlega całe życie ubezpieczonej osoby lub terminowo, kiedy umowę ubezpieczenia zawiera się tylko na określony czas, nawet na 12 miesięcy.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe: ochrona i lokata, bezpieczna przyszłość dla dziecka

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe, podobnie jak klasyczne ubezpieczenie ochronne, zapewnia ochronę życia ubezpieczonego, ale dodatkowo umożliwia też oszczędzanie pieniędzy. Składka dzielona jest na dwie części: jedna część zapewnia ochronę życia, a druga
odkładana w formie lokaty lub zamieniana na jednostki uczestnictwa w wybranym funduszu kapitałowym. Odkładane w ten sposób oszczędności można więc pomnożyć. Szczególnym rodzajem ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego jest ubezpieczenie posagowe. Jego
celem jest zapewnienie ochrony finansowej dzieciom. Taką polisę może wykupić rodzic, opiekun prawny, ale także krewny czy nawet znajomy. Ubezpieczenie wygasa w chwili osiągnięcia przez dziecko wieku określonego w zawartej umowie. W przypadku śmierci właściciela polisy, opłatę składek przejmuje zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczenia inwestycyjne: szansa na pomnożenie oszczędności

Głównym celem ubezpieczeń inwestycyjnych jest gromadzenie oszczędności i ich pomnażanie. Składki przeznaczane są na zakup jednostek przynależności do wybranych funduszów kapitałowych. Suma ubezpieczenia inwestycyjnego zawsze zależy od powodzenia inwestycji. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest aktualna wartość rachunku zwiększona o 5-20% w zależności od podpisanej umowy. Jeśli polisa osiągnie dużą wartość, pod jej zastaw można wziąć kredyt.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x