< Wróć

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Z danych udostępnionych przez GUS wynika, że obecnie aż ponad 300 tysięcy polskich podmiotów gospodarczych funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a raptem co piąty przedsiębiorca zgłaszający działalność do KRS decyduje się na inną formę prawną spółki.

Fakt, że spółka z o.o. jest tak chętnie wybieraną formą prawną prowadzenia działalności szczególnie jednak nie dziwi. Można jej bowiem przypisać naprawdę bogaty zestaw zalet: sięgający zaledwie 5000 zł minimalny kapitał zakładowy, możliwość ustanowienia zarządu odpowiadającego za sprawy spółki, czy też ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionych wkładów. Niemniej jednak dla części przedsiębiorców, zwłaszcza tych posiadających mniejsze biznesy, sporą wadą spółki z o.o. jest obowiązek prowadzenia księgowości pełnej (ksiąg rachunkowych). Poniżej przedstawiamy, co warto wiedzieć w tym zakresie przed założeniem spółki z o.o., a także wyjaśniamy, czy możliwe jest w takim wypadku korzystanie z usług księgowości online.

Pełna księgowość spółki z o.o. – kiedy należy założyć księgi rachunkowe?

Każda spółka z o.o. jest zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o ustawę o rachunkowości. Zgodnie z przepisami zawartymi w tym akcie prawnym, obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych powstaje w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Ten ostatni, należy rozumieć jako dzień dokonania pierwszej operacji, która wywołuje skutki o charakterze finansowym lub majątkowym. Na wywiązanie się ze wspomnianego obowiązku przedsiębiorca ma 15 dni, licząc od momentu dokonania operacji skutkującej jego powstaniem.

Więcej formalności i większy poziom skomplikowania, niż w przypadku KPiR

W porównaniu z podatkową księgą przychodów i rozchodów, czy też ewidencją przychodów, prowadzenie pełnej księgowości jest znacznie bardziej skomplikowane. W tym wypadku konieczne jest utworzenie wielu kont analitycznych i syntetycznych, a przy tym pilnowanie, by zdarzenia w tych księgach zostały prawidłowo zarejestrowane. Poza tym, spółka z o.o. jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych po każdym okresie sprawozdawczym. Dodatkowych obowiązków pojawia się w tym kontekście sporo, bo przecież na samo sprawozdanie składa się rachunek zysków i strat, bilans aktywów i pasywów oraz informacja dodatkowa.

Pełna księgowość – precyzyjny i sformalizowany system ewidencji

W KPiR ujmowane są wyłącznie zdarzenia, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego, czyli przychody oraz koszty. Tymczasem w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danej jednostki, w tym również te, które nie wpływają na wielkość dochodu podlegającego opodatkowaniu, a co za tym idzie – także i podatku. Poza wartością kupionych i sprzedanych towarów oraz usług, uwzględniane są rozrachunki z kontrahentami, czy też operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych jednostki (np. groźba wypłaty odszkodowania). W praktyce bowiem, podstawowym zadaniem ksiąg rachunkowych jest przedstawienie rzeczywistego obrazu finansowego przedsiębiorstwa – „funkcja podatkowa” jest w tym wypadku mniej istotna. Inaczej mówiąc, pełna księgowość to skomplikowany i bardzo sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który służy do generowania, kontrolowania i analizowania informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy.

Pełna księgowość małych podmiotów gospodarczych

Wart podkreślenia jest fakt, że w ustawie o rachunkowości funkcjonuje pojęcie tzw. jednostek małych, które mogą korzystać z kilku ułatwień i uproszczeń w zakresie prowadzenia księgowości pełnej. Do takich jednostek zaliczają się między innymi spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które ani w obecnym, ani w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły żadnego z poniższych limitów:

Uproszczenia, na jakie mogą liczyć małe jednostki gospodarcze dotyczą możliwości składania sprawozdań finansowych z mniejszą ilością danych. Jednostka mała nie musi również sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Co ważne jednak, ze wspomnianych ułatwień nie mogą skorzystać podmioty funkcjonujące na rynku finansowym lub w sektorze finansów publicznych.

Księgowość online spółki z o.o.

Mimo że pełna księgowość jest tak skomplikowanym i zaawansowanym systemem ewidencji, żadne przepisy prawne nie narzucają konieczności posiadania uprawnień do jej prowadzenia. Oznacza to, że właściciele spółek z o.o. teoretycznie mogą samodzielnie zajmować się sprawami księgowymi swoich przedsiębiorstw. W praktyce jednak, z wielu różnych względów rzadko kiedy decydują się na takie rozwiązanie – przeważnie wybierają zatrudnienie księgowej lub skorzystanie z pomocy biura rachunkowego. Coraz częściej sięgają również po usługi księgowości online, które pozwalają korzystać z szeregu udogodnień, niedostępnych w przypadku księgowości tradycyjnej.

Usługi takie jak ING księgowość (szczegóły na: https://www.ingksiegowosc.pl/ksiegowosc-pelna) dają możliwość korzystania ze wsparcia księgowego i obsługi kadrowo-płacowej, a przy tym oferują wygodny dostęp online do wszystkich dokumentów księgowych i aplikacji do zarządzania fakturami. Dzięki tej ostatniej, można szybko przesłać zdjęcie faktury lub innego dokumentu papierowego do księgowania. Poza tym, w ramach księgowości online udostępniane są moduły do wystawiania faktur elektronicznych, tworzenia raportów kasowych i zestawień finansowych, czy też generowania przypomnień oraz ponagleń do zapłaty. Co więcej, usługa zintegrowana jest z rachunkiem bankowym firmy, dzięki czemu możliwe jest np. wykonywanie przelewów do kontrahentów czy urzędu za pomocą jednego kliknięcia. Taka funkcjonalność księgowości online może zainteresować wiele firm z sektora MSP oraz podmiotów grup kapitałowych.

Artykuł sponsorowany

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x