Newsy

Czy pracodawca może sprawdzić pracownika alkomatem?

17 października 2013

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca ma podejrzenia co do stanu trzeźwości pracownika. Świadczyć o tym mogą różne przesłanki, np. zachowanie pracownika wyraźnie wskazujące na to, iż pożywał on alkohol lub znalezione na terenie zakładu pracy opakowania po alkoholu. Co wówczas może zrobić pracodawca? Jakie kroki ma prawo podjąć?

Czytaj więcej...