Newsy

Jak zaliczyć opłatę skarbową do kosztów?

10 września 2013

Opłaty skarbowe – określane również mianem stemplowych – są pobierane od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej z tytułu wykonywania przez organy administracji publicznej czynności urzędowych związanych z wydawaniem m. in. zaświadczeń oraz zezwoleń.

Czytaj więcej...