Newsy

Czy firma może przesunąć termin urlopu wypoczynkowego pracownika?

1 lipca 2013

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, który może poszczycić się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy (ogólnym, a nie u jednego tylko pracodawcy). Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni dla pracowników ze stażem krótszym niż 10 lat oraz 26 dni dla pracowników ze stażem co najmniej 10-letnim i większym. Urlop wypoczynkowy ma charakter coroczny, nieprzerwany oraz płatny.

Czytaj więcej...