Newsy

Zwolnienie pracownika często nieobecnego z powodu choroby

5 listopada 2013

W powszechnej świadomości Polaków już dawno zakorzeniło się przekonanie, iż zwolnienie lekarskie zapewnia ochronę przed zwolnieniem z pracy. W rzeczywistości nie do końca jest to prawdą. Kodeks pracy stanowi, iż nie ma możliwości wręczenia wypowiedzenia pracownikowi w czasie jego urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – o ile nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania […]

Czytaj więcej...