Newsy

Czy szkolenia bhp są obowiązkowe?

12 października 2012

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy. W tym celu konieczne jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowane są one przez pracodawcę i na jego koszt, a odbywają się one w trakcie pracy (jeśli norma czasowa zostanie przekroczona, pracownik powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe). […]

Czytaj więcej...