Newsy

Podatek od darowizny

5 marca 2013

Darowizna to jeden z rodzajów umowy nazwanej w prawie cywilnym. Darczyńca kosztem własnego majątku przysparza korzyści obdarowanemu. Co do zasady osoby fizyczne otrzymujące darowiznę są zobligowane do uiszczenia podatku od spadku i darowizn – podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie stosownych dokumentów jakie podatnik składa w urzędzie skarbowym. W polskim prawie przewidziane zostały okoliczności, kiedy […]

Czytaj więcej...

Kiedy darowizna obniża podatek dochodowy?

4 stycznia 2013

Każdy podatnik szuka różnych rozwiązań, które umożliwią mu płacenie niższych podatków. Jednym z takich sposobów jest darowizna – nazwana umowa prawa cywilnego, wskutek której obdarowany osiąga korzyści dzięki darczyńcy. Czas na przekazanie darowizny podatnik ma do końca roku – jeżeli przykładowo chciał obniżyć podatek za 2012 r., darowiznę musiał przekazać do 31 grudnia 2012 r. […]

Czytaj więcej...