Newsy

Ile dni wolnego za chore dziecko?

19 maja 2014

Każdemu pracownikowi będącemu rodzicem dziecka, które nie ukończyło 14 roku życia przysługuje prawo do wykorzystania w ciągu roku 2 wolnych dni, za które należy się wynagrodzenie w pełnej wysokości. Są one przeznaczone na cele związane z wychowywaniem dziecka. Oczywiście oprócz tego z tytułu opieki nad dzieckiem pracownik może skorzystać z wolnych dni, za które wypłacany […]

Czytaj więcej...

Dni wolne od pracy w 2013 roku

8 marca 2013

Wymiar czasu pracy to liczba dni oraz godzin, które pracownik musi przepracować w danym okresie rozliczeniowym. W 2013 r. obowiązują inne niż w roku ubiegłym zasady ustalania wymiaru pracy – nie są one nowe, wrócono bowiem do tych jakie zastosowanie znajdowały w 2010 r. Jest to korzystne z punktu widzenia pracowników, gdyż wymiar czasu pracy […]

Czytaj więcej...