Newsy

Dodatkowy urlop macierzyński

11 października 2012

Urlop macierzyński jest prawem wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę kobiet, które w okresie zatrudnienia urodziły dziecko. Ponadto prawo do tego urlopu przysługuje również ojcu dziecka, jak i jego prawnym opiekunom (np. rodzicom zastępczym). Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od tego, ile dzieci podczas jednego porodu urodziła kobieta. I tak urlop macierzyński w wymiarze podstawowym […]

Czytaj więcej...