Newsy

4 mld zł dla przedsiębiorców

17 stycznia 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza przekazać przedsiębiorcom na potrzeby podejmowanych przez nich działań inwestycyjnych kwotę dofinansowania równą aż 4 mld zł. Szanse na pieniądze z PARP mają przedsiębiorcy uczestniczący w programach unijnych – Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki czy Rozwój Polski Wschodniej.

Czytaj więcej...

Dotacje dla wybranych MSP do 300 tys. zł

3 lipca 2013

Bezzwrotne dofinansowania z Unii Europejskiej są już coraz mniej dostępne. Nie oznacza to jednak, że wybrane grupy przedsiębiorców nie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z unii. Między innymi, szansę na dofinansowanie rzędu do 300 tys. zł na jeden projekt mają mikroprzedsiębiorcy pochodzący z małych miejscowości i obszarów wiejskich.

Czytaj więcej...