Newsy

Jak długo należy przechowywać dokumenty firmowe?

6 lutego 2013

Prowadzenie działalności gospodarczej generuje szereg obowiązków – w tym dotyczących przechowywania wszelakiej dokumentacji firmowej. Kwestia ta jest uregulowana stosownymi przepisami, których nieprzestrzeganie grozi nałożeniem na przedsiębiorcę kar – w praktyce oznacza to zwykle karę grzywny, która może być bardzo dotkliwa. Przepisy określają nie tylko okres przechowywania dokumentacji, ale także sposób w jaki należy to robić.

Czytaj więcej...