Newsy

Wysokość dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników

3 września 2012

Polski rynek pracy jest rynkiem trudnym. Osoby niepełnosprawne mają poważne trudności ze znalezieniem zatrudnienia – pomimo tego, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych firmom zatrudniającym pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wypłaca dofinansowania w ramach wspierania tegoż zatrudnienia. W I kwartale br. liczba osób, do których wynagrodzeń PFRON dopłacał wyniosła niespełna 225 tys. Natomiast liczba […]

Czytaj więcej...