Newsy

Jak odnaleźć majątek dłużnika?

16 lipca 2014

Odzyskanie zaległych należności niejednokrotnie przysparza bardzo wielu trudności. Czasami okazuje się to niemożliwe z uwagi na to, iż brak jest źródeł, z których można przeprowadzić egzekucję długu, innym zaś razem dłużnik wykazuje się dużym sprytem i skutecznie ukrywa majątek przed wierzycielem. Warto zatem wiedzieć, co można w takiej sytuacji zrobić.

Czytaj więcej...

Co jeśli komornik nie ma z czego ściągnąć długów?

3 lipca 2014

Problemy finansowe mogą dopaść każdego – boryka się z nimi bardzo wielu Polaków. Niejednokrotnie przybierają one poważne rozmiary, czego efektem jest nałożenie na dłużnika wyroku egzekucyjnego – oznacza to, że sprawą odzyskania wierzytelności zajmuje się komornik, który działa w imieniu i na zlecenie wierzyciela. Zdarzają się jednak sytuacje, że nie ma on możliwości ściągnięcia długu […]

Czytaj więcej...