Newsy

Wszczęcie egzekucji po uprawomocnieniu nakazu zapłaty

8 lipca 2013

Roszczeń pieniężnych (bądź zamiennych) można dochodzić na wiele sposobów – m. in. poprzez otrzymanie nakazu zapłaty. Wydawany jest on w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (także elektronicznym) – strony nie uczestniczą w takim postępowaniu, dla sądu zaś przesłankę do wydania nakazu stanowią przedłożone przez wierzyciela dokumenty oraz twierdzenia. Jest to uproszczony sposób dochodzenia wspomnianych roszczeń.

Czytaj więcej...