Newsy

Czy emeryt może prowadzić działalność gospodarczą?

15 lutego 2013

Wiele osób, którym przysługuje prawo do wcześniejszej bądź normalnej emerytury pragnie nadal realizować się zawodowo. Dochodzi do tego jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie finansowy. Zważywszy na to, że wysokość emerytur i świadczeń przedemerytalnych nie należy w naszym kraju do wysokich, niejeden emeryt czuje się mocno zmotywowany do podjęcia działań mających na celu zwiększenie […]

Czytaj więcej...

Ile może dorobić emeryt?

21 listopada 2012

Osoby pobierające świadczenia emerytalne bądź rentowe mają prawo do uzyskiwania dodatkowych przychodów. Muszą jednak uważać, aby nie przekroczyć wyznaczonych limitów – jeśli tak się stanie, ZUS wstrzymuje wypłatę renty lub emerytury albo zmniejsza wysokość tych świadczeń. Wspomniane limity nie mają stałego charakteru – zmiany w tym zakresie są dokonywane trzy miesiące. Pod uwagę brana jest […]

Czytaj więcej...