Newsy

Faktury Vat bez podpisu

27 marca 2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT. Aby faktura mogła zostać uznana za prawidłowo wystawioną, muszą się na niej znajdować określone dane jak m. in. data wystawienia, dane wystawcy oraz nabywcy, nazwa towaru bądź usługi, cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT, suma wartości sprzedaży netto, kwota podatku […]

Czytaj więcej...

Faktura VAT ważna bez podpisu

13 marca 2013

Minister Finansów orzekł, że nawet faktura wystawiona bez podpisu sprzedającego i bez jego pieczątki, nadal jest ważna i ma moc prawną. Istotne jest, aby faktura, jako dokument księgowy, posiadała obowiązkowe elementy, wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie […]

Czytaj więcej...