Newsy

Wysokość dotacji dla bezrobotnych

25 września 2012

Osoby planujące rozkręcenie własnego biznesu mają zwykle ogromne problemy z pozyskaniem środków niezbędnych na ten cel. Jednym ze sposobów na ich zdobycie jest dotacja z urzędu pracy. Osoba pragnąca ją uzyskać powinna spełniać określone warunki. Musi być zarejestrowana jako bezrobotna i nie może być studentem studiów dziennych. W przeciągu 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku […]

Czytaj więcej...