Newsy

Rosną ceny w Polsce

16 stycznia 2014

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w grudniu 2013 roku inflacja konsumencka wyniosła 0,7% w ujęciu rocznym. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku inflacja była niższa i wynosiła 0,6% rok do roku. Oznacza to nieznaczny wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w ciągu miesiąca o 0,1%.

Czytaj więcej...

Ceny podrożały tylko o 1%

16 października 2013

Inflacja wrześniowa, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wyniosła 1% rok do roku, a w skali miesiąca ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%. Na wzrost inflacji wpływ miały ceny transportu, odzieży i obuwia.

Czytaj więcej...