Newsy

Najniższe ceny w historii

16 lipca 2013

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące czerwcowej inflacji. Okazuje się, że wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2013 roku wyniósł zaledwie 0,2% rok do roku. W maju inflacja wynosiła jeszcze 0,5%. Można wysnuć wnioski, że ceny dóbr i usług na polskim rynku konsumpcyjnym pozostały na w miarę niezmienionym poziomie wobec ostatniego miesiąca.

Czytaj więcej...