Newsy

Jak amortyzować środek trwały wykorzystywany sezonowo?

3 października 2012

Do rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa zaliczane są środki trwałe. Korzystanie z nich przewidziane jest na okres dłuższy niż rok, mają one postać rzeczową i są przeznaczone do używania na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród nich można wymienić m. in.: nieruchomości, inwentarz żywy, urządzenia, maszyny oraz środki transportu. Stan zużycia środków trwałych jest odzwierciedlany poprzez […]

Czytaj więcej...