Newsy

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

29 czerwca 2013

Urlop wychowawczy jest prawem przysługującym każdemu pracownikowi, który przepracował przynajmniej 6 miesięcy. Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy – jeśli wynosi on mniej niż 10 lat, pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wychowawczego, a jeżeli więcej niż 10 lat, jest to 26 lat. Obliczenie urlopu nie jest trudne, jeśli pracownik w pełnym wymiarze godzin […]

Czytaj więcej...