Newsy

Jak odroczyć płatność podatku?

3 grudnia 2012

Z punktu widzenia interesu publicznego ważne jest to, aby podatnicy płacili podatki w terminach przewidzianych w przepisach. Gwarantuje to stałe dochody do państwowego budżetu. Niekiedy jednak interes publiczny kłóci się z interesem podatnika, który z powodu okoliczności od niego niezależnych nie jest w stanie uregulować powyższych należności w ustalonych terminach. Przykładem może być sytuacja, kiedy […]

Czytaj więcej...